Eden Project Cymunedau
Eden Project, Cornwall
Penwythnos heb ei ail!

Waeth p'un yr oedd yn sbloet Brenhinol go iawn neu wledd Cinio Mawr wych, cymerodd nifer o anhygoel o bobl, 12 miliwn, ran mewn dathliadau cymunedol dros benwythnos gŵyl y banc arbennig y Jiwbilî!

Mae hynny'n golygu mai'r Cinio Mawr a Chinio Mawr y Jiwbilî oedd y mwyaf yn ein 14 mlynedd o weithredu, a hoffen ni ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran. Rydyn ni'n gobeithio y cawsoch chi benwythnos ffantastig yn llawn hwyl o wneud ffrindiau newydd a chreu cysylltiadau cymunedol.

Os mai dim ond nawr yr ydych wedi clywed am Y Cinio Mawr, neu eich bod wrthi'n cynllunio un, mae digonedd o amser o hyd! Unwaith eto eleni, mae'r Cinio Mawr wedi bod yn sbardun i Fis o Gymuned ac mae modd defnyddio ein posteri ar eu newydd wedd y gellir eu golygu ble bynnag y mynnwch.

Angen rhywfaint o ysbrydoliaeth? Bwrw golwg ar ein ffilm ar Y Cinio Mawr i gael blas o'r hyn a ddigwyddodd dros y penwythnos.
Gwylio'r fideo ►
---------------------
People enjoying The Big Lunch
Ymunwch â Mis y Gymuned
Rydyn ni wedi ymuno ag achosion da ledled y DU i roi llawer o resymau i chi ddathlu, gyda mentrau gwych yn digwydd trwy gydol mis Mehefin ac yn dod i ben gyda Diwrnod Dweud Diolch ar 4 Gorffennaf. Ymunwch bryd bynnag sy'n gyfleus i chi a'ch cymuned!
Cymerwch ran ►
---------------------
Woman holding 'Make things happen' sign
Dewch yn gynghreiriad LHDTC+
Yn ystod Mis Balchder 2022, rydym yn rhannu ein cyngor pwysig ar sut i fod yn gynghreiriad i bobl LHDTC+ yn eich cymuned. Mae bod yn gynghreiriad yn ymwneud â chefnogi pobl LHDTC+ yn weithredol trwy weithredoedd bob dydd. Mae ein hawgrymiadau'n dangos sut i wneud hyn.
Dewch yn gynghreiriad LHDTC+ ►
---------------------

 

Syniadau i bawb ►
Beth sy'n digwydd ►
Straeon i’ch ysbrydoli ►

 

Gweld yr e-bost hwn ar-lein

Light bulb icon