Cymunedau Eden Project
Mae'n bryd am hunanofal!
Nid yw 2021 wedi cychwyn yn union sut y byddem wedi ei hoffi gyda'r cyfyngiadau symud ond gyda'r brechlyn mae rhywfaint o olau ar ddiwedd y twnnel. Er bod gobaith ar y gorwel, mae'r cyfnod hwn o gyfyngiadau symud yn anodd i bawb felly rydym yn annog llawer o hunanofal ac yn eich annog i fod yn garedig â chi'ch hun.

Cymerwch ychydig o amser allan o'ch diwrnod, hyd yn oed os yw am ddim ond pum munud, i wneud rhywbeth i chi. Camu allan yn yr awyr agored, ymlacio yn y twb, bod yn greadigol neu gymryd amser i fyfyrio - beth bynnag sy'n cymryd eich bryd, ceisiwch ei ffitio i mewn i'ch trefn ddyddiol.

Wrth siarad am yr awyr agored, gall chwa o awyr iach wneud byd o les. Gall bod ym myd natur nid yn unig roi hwb i'ch hwyliau a'ch cymhelliant, ond gall hefyd ddarparu cysylltiad, cydbwysedd a sylfaen i ni. Yn union beth sydd angen arnom nawr! Os ydych chi wedi blino'n lân ar Netflix ac yn trafferthu i feddwl am weithgareddau ar gyfer y cyfnod cloi, mae gennym amrywiaeth o syniadau isod i'ch cadw'n brysur.

Rydym hefyd yn eich annog i gadw llygad ar bobl yn eich cymuned sy'n agored i niwed, yn cael eu hamddiffyn neu'n byw ar eu pennau eu hunain. Mae mor bwysig cadw mewn cysylltiad, nid yn unig â ffrindiau a theulu ond â'ch cymdogion hefyd. Mae angen i ni gefnogi ein gilydd, a bydd y cyfnod anodd hwn yn haws os gwnawn hynny gyda'n gilydd! I'ch cefnogi chi, rydym wedi creu set o e-gardiau digidol y gall unrhyw un eu defnyddio i estyn allan at rywun, y gallwch eu lawrlwytho a'u rhannu, yma.
Lawrlwythwch a rhannu ein e-gardiau am ddim ►
---------------------
Mae'r Gwersyll Cymunedol yn ôl
Wedi diflasu ar deledu? Beth am ymuno â sesiynau ein Gwersyll Cymunedol! Mae'r gwersyll yn brofiad dysgu a fydd yn eich trochi, gan gynnig cymysgedd o weithgareddau ymarferol, sesiynau gweithdy a chyfleoedd rhwydweithio. Cynhelir ein Gwersyll nesaf ar-lein ym mis Mawrth - jyst rownd y gornel...
Darganfyddwch fwy ac ymgeisiwch am eich lle ►
---------------------
Treuliwch y nos yn gwledda
Mae Mira Manek yn awdures ac ymgynghorydd llesiant, ac yn berchen ar ei chaffi ei hun yn Kingly Court, Soho. Mae hi wedi bod yn ddigon caredig i rannu ei rysáit ar gyfer pupurau wedi'u stwffio â chwinoa sbeislyd gyda hadau pwmpen tsili melys gyda ni ar rydym yn credu y byddwch wrth ei bodd gyda hon!.
Mwynhewch! ►
---------------------
Mae gweithred fach, bositif yn gwneud byd o wahaniaeth
Mae Tracey, ein Pennaeth Cyflenwi'r DU, wedi ysgrifennu am ei phrofiad ei hun o deimlo wedi ei llethu yn ystod y cyfnod anodd hwn gyda'r cyfyngiadau symud, a phwysigrwydd rhannu negeseuon cadarnhaol â phobl rydym yn eu hadnabod, boed yn aelod o'r teulu neu'n gymydog.
Rhowch y tegell ymlaen ►
---------------------
Crefftio gyda dail
Yn ogystal â bod yn wych ar gyfer bomio dail, gellir hefyd defnyddio dail sydd wedi cwympo i greu addurniadau ac anrhegion naturiol, ac mae'n weithgaredd gwych i gael pawb allan yn yr awyr agored yr adeg hon o'r flwyddyn.
Ewch ati i fod yn greadigol ►
---------------------
Cadwch ati i ddysgu yn ystod y cyfyngiadau symud
Cymerwch olwg ar ein Gŵyl Ddarganfod 2-ddiwrnod a daliwch i fyny gydag unrhyw beth golloch chi. Fe welwch chi drafodaethau panel, awgrymiadau i'ch cadw'n bositif, ioga, gwneud llusernau a chymaint mwy - curwch felan y cyfnod cloi trwy weld beth sydd ar gael.
Mwynhewch! ►
---------------------
Newyddion o'r cenhedloedd  
Rydym yn gwybod bod nifer ohonoch yn colli gweld pobl mewn person, felly mae gennym digonedd o ddigwyddiadau ar-lein y gallwch ymuno â hwy y mis hwn, gan gynnwys Diwrnod Amser i Siarad. Dewch i gwrdd â phobl o ledled y DU am sgwrs a chyfle i gadw mewn cysylltiad.
Rhagor o ddiweddariadau’r cenhedloedd ►
---------------------
Syniadau i bawb
Beth sy'n digwydd
Straeon i’ch ysbrydoli