Eden Project Cymunedau
The Big Lunch in a street
Pum hac cyllideb ar gyfer eich Cinio Mawr!
Gydag ychydig llai na chwe wythnos i fynd tan Y Cinio Mawr a'r Cinio Jiwbilî Mawr, mae nawr yn amser gwych i ddechrau cynllunio'r manylion mwy manwl. Ond os mai newydd ddechrau ydych chi, peidiwch â phoeni! Mae gennym lawer o gyngor ymarferol, syniadau ac ysbrydoliaeth i'ch rhoi ar ben ffordd, gan gynnwys pum ffordd syml o gymryd rhan heb wario ceiniog.

Os yw pedair blynedd ar ddeg diwethaf Y Cinio Mawr wedi dysgu unrhyw beth i ni, nid oes angen i'r Cinio Mawr fod yn ddrud nac yn ffansi, pobl yw eich prif gynhwysyn. Felly edrychwch ar yr awgrymiadau, siaradwch â'ch cymdogion a gadewch i ni baratoi ar gyfer haf gwych o fwyd, cyfeillgarwch a hwyl!
Awgrymiadau ar drefnu Cinio Mawr ar gyllideb ►
---------------------
Child writing The Big Lunch on pavement
Rhowch eich Cinio Mawr ar y map
Ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud ar gyfer Y Cinio Mawr? Yna rhowch e ar y map a gallech chi ennill pecyn digwyddiad bach! Ac os ydych chi'n awyddus i gymryd rhan ym mlwyddyn fawr hon Y Cinio Mawr, Y Cinio Jiwbilî Mawr a Mis Cymuned ond ddim yn siŵr ble i ddechrau, yna chwiliwch ar y map i ddod o hyd i ddigwyddiadau cyhoeddus sy'n digwydd yn eich ardal chi.
Chwiliwch y Map ►
---------------------
Children apple bobbing at The Big Lunch
Ychwanegwch ychydig o hwyl wrth godi arian
Codwyd swm aruthrol o £7.4 miliwn ar gyfer elusennau ac achosion lleol yn Y Cinio Mawr y llynedd. Os ydych chi eisiau codi arian at achos da, mae gennym ni ddigonedd o weithgareddau llawn hwyl gan gynnwys dowcio am afalau, cystadlaethau pobi a Bingo – felly byddwch yn greadigol a chodwch hwyl yn ogystal ag arian yn eich Cinio Mawr eleni!
Awgrymiadau Codi Arian ►
---------------------
Plant, Grow and Share this Spring!
Ewch ati i dyfu
O dyfu mefus mewn esgidiau glaw a thatws mewn bagiau, i dyfu mewn ardaloedd trefol, mannau bach a gyda phobl fach, mae yna lawer o ffyrdd hawdd o ddechrau tyfu cyn Y Cinio Mawr. Nid oes angen profiad blaenorol! Dechreuwch gyda'n cynghorion a Phecyn Cymorth Mis Plannu a Rhannu (20 Ebrill – 20 Mai).
Ewch ati i dyfu ►
---------------------
Alex Hollywood and White Chocolate and Raspberry Brioche
Pwdin Brioche Siocled Gwyn a Mafon
Os ydych chi awydd danteithion melys, mae'r fersiwn hwn o bwdin bara menyn gan Alex Hollywood yn hynod o syml i'w wneud a'i gymryd i'ch Cinio Mawr. Wedi'i wneud gyda brioche yn lle bara, a botymau siocled a mafon yn lle rhesins, mae ychydig yn fwy hafaidd na'r rysáit draddodiadol, ac yn hynod flasus.
Ewch ati i goginio ►
---------------------
Peter Stewart and Where's WInnie knitted Corgi's
Ble mae WInnie?
O hyn tan benwythnos Y Cinio Mawr Jiwbilî, mae ein ffrindiau yn Sefydliad y Merched yn gwahodd gweuwyr brwd i ymuno â chystadleuaeth grefftio arbennig iawn. Gwëwch a chuddio corgi 'WInnie' - neu cadwch olwg amdanynt yn cuddio yn eich cymuned leol. Bydd y corgwn cyntaf yn cael eu cuddio yn ein Pencadlys – yr Eden Project! A bydd un corgi euraidd yn cael ei guddio rhywle yn y DU, dewch o hyd i hwnnw, ac fe gewch chi wobr arbennig iawn ar thema Frenhinol!
Darganfyddwch fwy ►
---------------------
Woman hanging BIg Lunch bunting
Newyddion o Gymru
Gweld y newyddion diweddaraf o Gymru.
Darganfod mwy ►

 

Syniadau i bawb ►
Beth sy'n digwydd ►
Straeon i’ch ysbrydoli ►

 

Gweld yr e-bost hwn ar-lein